www.sevenrays.cz
Občanské sdružení Sedm paprsků

integrace cizinců042

Projekt integrace cizinců

 

Občanské sdružení Sedm paprsků  v rámci projektu podpořeného MPSV poskytuje pro ty cizince, kteří přišli do České republiky teprve nedávno (nepobývají zde déle než 5 let) tyto služby:

-          výuku českého jazyka

-          odborné právní a psychologické poradenství spojené v případě potřeby s možností asistované pomoci  (např.při jednání na úřadech, u zaměstnavatele, atd.)

-          výuku PC a informačních technologií

-          výuku tiffany vitráže

-          kurzy sociokulturní orientace

-          kurzy právního vědomí a orientace v občansko právní problematice

-       pro matky s dětmi možno zajistit v období účasti na kurzu zajistit hlídání dětí v místě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-          možnost účastnit se pravidelných  klubových setkání v našem školícím a vzdělávacím centru (1xtýdně večer ),seznámit se s krajany, vyměnit si zkušenosti, přiblížit  klientům kulturu různých národů, hudbu, tanec, tradice, ale i kuchyni,atd.

-          Všechny nabízené aktivity jsou realizovány v našem Centru Praha 8-Bohnice, Cafourkova 6 (z metra Kobylisy busem č.200 na konečnou)

 

 Zájemci se mohou dostavit osobně vždy v pondělí od 10 do 16hodin, nebo se přihlásit telefonicky na tel.233543760, nebo na email:info@sevenrays.cz